Om FARX

Det gode fundament
Vi er en familieejet virksomhed som har de rigtige personer på de rigtige pladser. Vores virksomhedshistorie starter i det maritime og det har derfor altid været naturligt for os, at arbejdsgruppen bestod af flere nationaliteter.
Årsagen til, at vi nu er i gang med et niche produkt inden for byggeindustrien er, at vi mener at vi kan bidrage til en positiv udvikling indenfor ordentlige forhold, for kunder, for produkt, for medarbejderne og i sidste ende for os som ejere.

For kunder

Kunderne kan være sikre på, at vi står ved vores håndværk og det arbejde vi leverer. Vores planlægning er langsigtet og vi vil gerne bygge kunderelationer der matcher dette.

For produktet

Da vi første gang så hvad produktet kunne i forhold til at reducere byggeriets tørretider samtidig med, at produktet er konkurrencedygtigt var vi klar til at bygge dette ind i vores forretning. Vi er stor tilhænger af vedvarende energiløsninger og vi ser faktisk dette gulvprodukt som en del af løsning. Ved at anvende vores produkter kan fremløbstemperaturen til opvarmningen af bygningen næste halveres fra 52 grader til 32 grader. Vi glæder os derfor meget til at være med at sænke energiforbruget i bygningsmassen, blot ved at tænke de rette løsninger ind i byggeriet.

For Medarbejderne

Rigtig mange funktioner indenfor byggeri er hårdt for krop og sjæl. Vi har derfor en mission, som går på, at en medarbejder hos os, skal kunne gå på pension uden en nedslidt krop og sjæl. Derfor bruger vi rigtig meget tid på at gennemtænke alle arbejdsfunktioner, således at vi undgår nedslidning. Derudover er alle udførende medarbejdere funktionær ansatte, da vores produktion tillader dette. Det har naturligvis sine fordele og ulemper – vi har som virksomhed vurderet at fordelene er overvejende positive for alle parter.

Selskabet ledes til daglig af arkitekt Anders Buhl

Kontakt:

Tlf. 31770547

Mail: ab@farx.dk